Chi tiết sản phẩm

CHÚ TIỂU BÊN LÁ SEN

Mã sản phẩm : CT - 03
Giá bán : Liên hệ
Mô tả : Thác khói là một vật kết hợp giữa trời và đất đó là đất và khói, nhưng ở đây người ta dùng trầm hương làm ra khói chảy ngược xuống dưới và đất sẽ nhận lấy làn khói tạo ra như một vần mây rất đẹp.
Sản phẩm khác
Giá : Liên hệ
Giá : Liên hệ
Giá : Liên hệ
chat